Tag

น้ำตกชิระฮิเงะ Archives - inlovejapan

น้ำตกชิระฮิเงะ
สถานที่ท่องเที่ยว
กุมภาพันธ์ 18, 2019

น้ำตกชิระฮิเงะ

น้ำตกชิระฮิเงะ ที่สุดในเกาะฮอกไกโด ตั้งอยู่ที่เมืองบิเอะ ที่มีความสูง 30 เมตร กว้าง 40 เมตร ถึงขนาดติด  1 ใน 5
Read More