ปราสาทโอซาก้า
สถานที่ท่องเที่ยว
กุมภาพันธ์ 20, 2019

ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle)

เป็นหนึ่งที่เที่ยวยอดนิยมของเมืองและยังเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดโอซาก้าด้วยค่ะ ปราสาทโอซาก้าสร้างขึ้นครั้งแรก
Read More